Trešdien, 12. jūnijā, Juridiskā komisija atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 579/Lp14) pirms otrā lasījuma Saeimā, ar kuriem paredzēts samazināt nelikumīgā finansējuma slieksni, no kāda iestājas kriminālatbildība par darbībām, kas saistītas ar politisko partiju nelikumīgu finansēšanu. Ar šiem grozījumiem tiek ierosināts aizstāt lielu apmēru ar ievērojamu apmēru. Ievērojams apmērs ir desmit minimālās mēnešalgas. Tas nozīmē, ka patlaban tas būtu noteikts 7000 eiro.

Komisija atbalstīja Valsts prezidenta iesniegto priekšlikumu papildināt Krimināllikumu ar jaunu pantu, kas paredz atbildību par apzināti nepatiesas diskreditējošas informācijas izgatavošanu vai izplatīšanu par valsts amatpersonas amata kandidātu, kuru amatā ievēl, ieceļ vai apstiprina Saeima, izmantojot dziļviltojuma tehnoloģiju, ja tas izdarīts likumā noteiktajā valsts amatpersonas ievēlēšanas, iecelšanas vai apstiprināšanas amatā procesa laikā. Minētā priekšlikuma mērķis ir atturēt personas no mēģinājuma izvedot diskreditējošus video vai audio materiālus par amatpersonām, kuras amatā apstiprina Saeima.

Plašas debates Komisijā izraisīja priekšlikumi, ar kuriem bija paredzēts noteikt atbildību par aizliegtu vienošanās publiskā iepirkumā. Komisija minētos priekšlikumus neatbalstīja, tomēr par tiem vēl būs jālemj Saeimai. Plānots, ka Saeima likumprojektu otrajā lasījumā skatīs š.g. 20. jūnija sēdē. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam – divas nedēļas no likumprojekta izskatīšanas Saeimā.

Komisija izskatīja un atbalstīja arī likumprojektu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā” (Nr. 615/Lp14)  pirms pirmā lasījuma Saeimā, ar kuru likums tiek papildināts ar jaunu E daļu – Administratīvā pārkāpuma procesa elektroniskā vidē regulējums. Pilnīgi automatizētas lēmuma pieņemšanas administratīvā pārkāpuma procesā regulējuma pilnveide, lai nodrošinātu pilnvērtīgu personas tiesību aizsardzību. Redakcionāli un sistēmiski pilnveidojumi Administratīvās atbildības likumā, tostarp iekļaujot tajā šobrīd Sodu reģistra likumā esošo Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmas regulējumu. Likumprojekts Saeimā virzāms vienotā pakotnē ar likumprojektu “Grozījumi Sodu reģistra likumā” (Nr. 616/Lp14). Par šo likumprojektu atbildīgā noteikta Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam – š.g. 31. jūlijs.

Tāpat Komisija atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” (Nr. 598/Lp14) pirms pirmā lasījuma Saeimā, kas paredz administratīvo atbildību par seksuālu uzmākšanos. Tomēr Komisija secināja, ka piedāvātais likumprojekts ir precizējams līdz ar to Komisija kopā ar tieslietu nozares lietpratējiem turpinās darbu pie likumprojekta nākamajos lasījumos, lai administratīvā pārkāpuma pazīmes būtu definētas precīzāk.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam – š.g. 31. jūlijs.

Komisijas audioieraksts pieejams šeit: https://ej.uz/Darba_kartiba_12_06_2024