Juridiskā komisija 4. jūnija sēdē atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 463/Lp14) pirms trešā lasījuma, kas paredz atteikšanos no brīvības atņemšanas soda nosacītas noteikšanas, tā vietā nosakot probācijas uzraudzību kā pamatsodu, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus. Probācijas uzraudzību kā pamatsodu par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu nepiemēros konkrētām likumā uzskaitītām lietu kategorijām. Tāpat likumprojekts paredz reformēt tiesisko regulējumu par galīgā soda noteikšanu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem nolēmumiem. Grozījumi stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī.  

Juridiskā komisija sēdē atbalstīja arī likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Nr. 464/Lp14) pirms trešā lasījuma, kurš ir saistīts ar likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Nr. 463/Lp14). Grozījumi stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Juridiskā komisija sēdē atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā ” (Nr. 507/Lp14) pirms otrā lasījuma, kas paredz paplašināt apelācijas instances tiesas iespējas izskatīt krimināllietas rakstveida procesā, nodrošināt ātrāku un efektīvāku kriminālprocesa norisi, atteikties no drošības līdzekļa - ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē, kā arī likumprojektā tiek izdarīti grozījumi saistībā ar noziedzīgi iegūtu mantu. Tāpat grozījumi paredz noteikt nepilngadīgā pratināšanas, kā arī īpaši aizsargājama nepilngadīgā cietušā pratināšanas īpatnības precizējumus, ņemot vērā bērna labāko interešu principus.

Komisijas audioieraksts pieejams šeit: https://ej.uz/Darba_kartiba_4_06_24