Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija otrdien, 28. maijā, izskatīja jautājumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu.

No 2024. gada 1. janvāra Juridiskās palīdzības administrācija tika pievienota Tiesu administrācijai, līdz ar to turpmāk, lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ir jāvēršas Tiesu administrācijā.

Tiesu administrācijas direktora vietniece juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem jautājumos Jeļena Bārbala apakškomisijas sēdē skaidroja, ka pakalpojumu sniegšanas kārtībā izmaiņu nav. Tika nodrošināta pakalpojumu nepārtrauktība un pāreja notiek automātiski – atkārtoti iestādē ar iesniegumu nav jāvēršas, ja atbalsta pakalpojums jau ir uzsākts.

Sēdē tika diskutēts par iespējamu Tiesu administrācijas funkciju paplašināšanu, lai valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšana kļūtu pieejamāka un saprotamāka un, jo īpaši tika izcelta sākotnējās (agrīnās) juridiskas palīdzības nepieciešamība. Jeļena Bārbala arī norādīja, ka Tiesu administrācija vēlētos nodrošināt daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību visās lietu kategorijās.

Atgādinām, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās var saņemt persona, kura:

  • ir ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
  • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);
  • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Tiesu administrācija pauda nostāju, ka subjektu loks, kuri ir tiesīgi pretendēt uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, būtu paplašināms, nākotnē attiecinot to uz personām, kuru ienākumi nepārsniedz minimālās mēnešalgas apmēru.

Apakškomisija diskutēja arī par lietu izskatīšanas termiņu standartiem un apstākļiem, kas tos ietekmē. Tieslietu padomes pārstāve Solvita Harbaceviča sēdē iepazīstināja deputātus ar izsmeļošu prezentāciju par lietu izskatīšanas termiņu standartiem 2024. gadā (prezentācija ir pieejama Tieslietu padomes mājaslapā: “Lietu izskatīšanas termiņu standarts 2024. gadā.” https://www.at.gov.lv/lv/tieslietu-padome/petijumi-apkopojumi-prezentacijas)