Juridiskā komisija 2023.gada 3.maijā iesniedza izskatīšanai Saeimā Likumprojektu “Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā”. Tas izstrādāts pēc Juridiskās komisijas (turpmāk arī – Komisija) iniciatīvas, lai reaģētu uz publiskajā telpā vairākkārt izskanējušo un aktualizēto jautājumu par sabiedriskās kārtības traucēšanu publiskās izklaides vietās ar ļoti skaļu mūziku, kā, piemēram, bāros, kafejnīcās un naktsklubos. Tas rada diskomfortu, traucē personu mieru un ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Bieži vien attiecīgās izklaides vietas atrodas dzīvojamo māju pirmajos stāvos vai pagrabstāvos, kur troksnis katru nakti izskan līdz pat augšējiem stāviem. Rīgas pašvaldības policija saņem ļoti lielu skaitu izsaukumu par trokšņošanu – pagājušajā gadā tas ir bijis 10 077 reizes.

Pašlaik spēkā esošais normatīvais regulējums paredz atbildību par trokšņošanu fiziskām personām, kas kvalificējas kā sīkais huligānisms, bet juridiskām personām (izklaides vietām) atbildība par trokšņošanu nav noteikta. Tāpēc Juridiskā komisija nolēma izstrādāt un iesniegt grozījumus Administratīvo sodu likuma 11. pantā, lai noteiktu atbildību juridiskām personām par personas miera traucēšanu. 

Juridiskās personas būs iespēja saukt pie administratīvās atbildības ne tikai par trokšņu radīšanu, bet arī par jebkādu citu darbību, kas traucē sabiedrisko kārtību un cilvēku mieru.

2023.gada 17.maijā Juridiskā komisija strādāja ar šo likumprojektu jau pirms otrā lasījuma un skatīja A.Judina iesniegto priekšlikumu par sankcijas palielināšanu, jo sākotnēji likumprojektā paredzētais maksimālais naudas soda apmērs juridiskām personām var būt nepietiekošs, ņemot vērā nodarījuma kaitīgumu. Gan Tieslietu ministrija, gan Valsts policija, gan Rīgas pašvaldības policija piekrita maksimālā soda apmēra palielināšanai. Pēc plašām diskusijām komisija lēma noteikt arī brīdinājumu kā minimālo iespējamo sodu veidu par trokšņošanas pārkāpumiem. Tajā skaitā arī juridiskās personas vispirms varēs tikt brīdinātas par Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. pantā noteiktajiem pārkāpumiem.