Komisijas priekšsēdētājs A.Judins un Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja I.Kalniņa tikšanās laikā ar Valsts prezidentu E. Levitu pārrunāja jautājumu par tiesu varas institucionālās neatkarības stiprināšanu.

Juridiskā komisija 2023.gada 21. februāra sēdē izskatīja jautājumu “Par e-lietas sistēmas darbību tiesās”.
Deputāti uzklausīja institūciju pārstāvju un ekspertu viedokļus un aktualizētās problēmas par e-lietas sistēmas ieviešanu tiesā.
Juridiskā komisija konceptuāli atbalstīja uzsākto projektu un aicināja Tiesu administrāciju kopā ar iesaistītajām institūcijām turpināt darbu pie e-lietas sistēmas uzlabošanas un ieviešanas

Komisijas sēdes audioieraksts pieejams šeit.

Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija 2023.gada 21.februāra sēdē izskatīja jautājumu “Par tiesu varas institucionālo neatkarību”.

Apakškomisijā viedokli par tiesu varas institucionālās neatkarības stiprināšanu, tostarp, par Tieslietu ministrijas un Tieslietu padomes kompetences un funkciju sadalījumu pauda Tieslietu padomes priekšsēdētājs A.Strupišs, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre L.Paegļkalna, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos I.Ilgaža, Tiesu administrācijas direktors A.Munda, Mg.iur. Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece L.Jurcēna un Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja S.Kalniņa-Caune.

Apakškomisijas deputāti atbalstīja Tieslietu padomes un Tieslietu ministrijas uzsākto reformu par Tiesu administrācijas funkciju auditu un pārdali, paplašinot Tieslietu padomes kompetenci, tādejādi, nodrošinot atbilstošu tiesu varas neatkarību no izpildvaras un likumdevēja.

Apakškomisijas audioierakts pieejams šeit.

Foto: Reinis Inkēns, Saeima

Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektus "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (Nr.25/Lp14), “Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr.26/Lp14) otrajā lasījumā un atbalstīja to virzību Saeimā.
Likumprojekti nodrošinās Latvijas saistību izpildi pret Eiropas Savienību, un nacionālā regulējuma atbilstību Direktīvai par pārstrukturēšanu un maksātnespēju, paredzot būtiskākos nepieciešamos grozījumus tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa regulējumā, vienlaikus risinot atsevišķus nacionālā līmenī identificētus problēmjautājumus (sk.izvērstu pamatojumu anotācijās, likumprojektu reģistrā).
Komisija likumprojektiem noteica piecu dienu priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.

Tieslietu ministre I.Lībiņa-Egnere šodien, 14.februārī, komisijas locekļus iepazīstināja ar Tieslietu ministrijas galvenajiem pasākumiem 2023.gadā, kā arī par prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirto finansējumu no 2023. līdz 2025.gadam.

Komisija konceptuāli atbalstīja Tiesībaizsardzības iestāžu budžetu 2023.gadam un diviem turpmākajiem gadiem.