Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijā šodien tika apspriests jautājums - Par kriminālsodu izpildes kārtību. Sēdē  apsprieda gadījumu par Zemgales rajona tiesas 2018. gada 18. februāra spriedumu, kurš tika nosūtīts izpildei Kuldīgas Valsts policijas iecirknim, tomēr vēl 2020. gada vasarā kriminālsoda izpilde netika uzsākta. Apakškomisijā kā uzaicinātās personas piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta, Iekšējās drošības biroja, Zemgales rajona tiesas. Uzklausot uzaicinātās personas, apakškomisija noskaidroja, ka Iekšējais drošības birojs ir uzsācis resorisko pārbaudi un šis gadījums vēl tiek izvērtēts, par rezultātiem tiks informēta arī Juridiskā komisija. Valsts policijas pārstāve informēja, ka policija iekšienē ir vērtējusi šo gadījumu, un -  lai nākotnē nekas tāds neatkārtotos,tā ir izstrādājusi papildus kontroles mehānismu. Tiesu administrācija informēja, ka šobrīd Tiesu informatīvajā sistēmā pastāv sadaļa - Tiesu nolēmumu izpildes rīkojumu kontrole, kuru var izmantot izpildes rīkojumu kontrolēšanai. Tiesu administrācija ir apņēmusies sagatavot instrukciju, kā lietot šo sadaļu un izsūtīt šo informāciju tiesām, kā arī informēt par to Juridisko komisiju.