Juridiskā komisija, atsākot darbu Saeimas rudens sesijā, nākamajā nedēļā skatīs vairākus likumprojektus.

2023. gada 5. septembra darba kārtībā iekļauts par steidzamu atzītais komisijas izstrādātais likumprojekts “Grozījumi Notariāta likumā” (Nr. 309/Lp14), kas paredz efektivizēt kārtību, kādā zvērināts notārs noskaidro miršanas un radniecības faktu mantojuma lietās, un atvieglot potenciālajiem mantiniekiem pienākumu iesniegt noteikta veida dokumentus. 

Iecerēts, ka zvērināts notārs noskaidros konkrētās ziņas Fizisko personu reģistrā, ja vien tas būs iespējams. Plānots, ka potenciālajiem mantiniekiem tiks samazināts slogs, jo gadījumos, kad informācija būs pieejama Fizisko personu reģistrā, tiem nebūs jāiesniedz mantojuma atstājēja miršanas apliecība un pierādījumi, kas apstiprina mantošanas iesniedzēja tiesības mantot, kā arī pierādījumi par mantojuma atstājēja pēdējo deklarēto dzīvesvietu.

Tāpat komisija strādās ar likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 219/Lp14), kas paredz patērētājiem efektīvu un iedarbīgu procesuālo mehānismu patērētāju kolektīvajām prasībām. Tiesības uz pārkāpumu novēršanu iestādē un kaitējuma atlīdzinājumu tiesā vairos patērētāju uzticēšanos, palielinās patērētāju iespējas īstenot savas tiesības, veicinās godīgu konkurenci un radīs vienlīdzīgus konkurences apstākļus komersantiem, kas darbojas iekšējā tirgū.

Savukārt 2023. gada 6. septembra komisijas darba kārtībā iekļauti trīs saistītie likumprojekti - likumprojekts “Grozījums Civilprocesa likumā” (Nr. 293/Lp14), likumprojekts “Grozījums Kriminālprocesa likumā” (Nr. 294/Lp14) un likumprojekts “Grozījums Administratīvā procesa likumā” (Nr. 295/Lp14), ar kuriem paredzēts nodrošināt pilnīgu procesu digitalizāciju un pāreju uz procesu norisi elektroniskā vidē. Likumprojekti paredz grozīt pārejas periodu līdz 2026. gada 31. maijam. Tādējādi tiek saglabāts princips par vienota pārejas perioda noteikšanu šajos procesu normatīvajos aktos, gan raugoties no tiesas un tiesībsargājošo iestāžu, gan procesos iesaistīto personu, tajā skaitā lietas dalībnieku, viedokļa.

Komisijas darba kārtība 2023. gada 5. septembrī šeit.

Komisijas darba kārtība 2023. gada 6. septembrī šeit.