Komisijas priekšsēdētājs A.Judins, piedaloties Augstākās tiesas rīkotajā Latvijas tienešu konferencē, klātesošajiem apliecināja, ka Juridiskā komisija ir gatava strādāt ar likuma grozījumiem, ja tādi ir nepieciešami, kā arī aicināja tiesu varas pārstāvjus iesniegt komisijā konferences apkopojumu, lai nepieciešamības gadījumā organizētu Juridiskās komisijas sēdi.

Atsaucoties uz Rīgas rajona tiesas tiesneses I.Siliņevičas aicinājumu likumā paredzēt tiesības apelācijas un kasācijas instancē labot acīmredzamas pirmās instances tiesas pieļautās gramatiskās un pārrakstīšanās kļūdas, kas neietekmē sprieduma būtību un neaizskar personas tiesības, komisijas priekšsēdētājs norādīja uz praksē dažkārt novēroto, ka spriedumos joprojām ir redzami tādi gadījumi kā funkcijas copy/paste izmantošana, un tā nav kļūda, bet apzināti izmantota sagatave. Šādā funkcijas copy/paste izmantošanā A.Judins saredz lielu risku un uzskata, ka šādos gadījumos lietas apstākļi var nebūt rūpīgi izvērtēti un aicina tiesnešus par to padomāt.