Komisija šodien, 18. aprīlī, viesojās Satversmes tiesā, kur tikšanās laikā ar Satversmes tiesas tiesnešiem tika pārrunāti jautājumi par sadarbību Latvijas iedzīvotāju pamattiesību aizsardzības nodrošināšanā un labas likumdošanas principa konkretizācijas attīstībā, kā arī par iespējamiem Satversmes tiesas likuma grozījumiem tuvākajā nākotnē. Tāpat tikšanās laikā pārrunāja efektīva likumdošanas procesa aspektus, normu vispusīgu izvērtēšanu un apspriešanu plašā ekspertu lokā. Tika pārrunāti arī jautājumi par tiesību normu samērojamību ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Satversmes tiesa aktualizēja jautājumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un personu tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību.

Satversmes tiesa vērsa uzmanību uz regulējuma neesamību saistībā ar strīdu izšķiršanu konstitucionālā valsts varas orgāna vai tā daļas kompetences aizskāruma gadījumos.