Juridiskā komisija, izskatot jautājumu – nepilngadīgo atbildība par administratīvajiem sodiem, uzklausīja Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas pārstāvju un nozares ekspertu redzējumu par atteikšanos no bērnu administratīvās sodīšanas un koncentrēšanos uz bērnu interešu un vajadzību savlaicīgu izvērtējumu, kā arī atbilstošu preventīvu pasākumu organizēšanu.

Komisija aicināja Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju kopā ar ekspertiem pārskatīt attiecīgo normatīvo regulējumu un iesniegt to izvērtēšanai Komisijā.