Juridiskā komisija 2023.gada 21. februāra sēdē izskatīja jautājumu “Par e-lietas sistēmas darbību tiesās”.
Deputāti uzklausīja institūciju pārstāvju un ekspertu viedokļus un aktualizētās problēmas par e-lietas sistēmas ieviešanu tiesā.
Juridiskā komisija konceptuāli atbalstīja uzsākto projektu un aicināja Tiesu administrāciju kopā ar iesaistītajām institūcijām turpināt darbu pie e-lietas sistēmas uzlabošanas un ieviešanas

Komisijas sēdes audioieraksts pieejams šeit.