Juridiskā komisija šodien, 18.janvārī, izskatīja jautājumu Par E-lietas sistēmas darbību tiesās.

No 2021.gada 1.decembra, lai veicinātu dokumentu elektronisku apriti, paredzēta visu tiesā iesniegto dokumentu digitalizācija, kuru mērķis ir nodrošināt e-lietas jeb elektronizētu tiesvedības procesu pakāpenisku ieviešanu civilprocesā, administratīvajā procesā un kriminālprocesā.

Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji informēja komisijas deputātus par aktualitātēm e-platformas ieviešanā. Savukārt par praktisku darbu e-lietas platformā, darba organizācijas progresu tiesā un prokuratūrā deputāti uzklausīja Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju A.Strupišu, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāju I.Siliņeviču, Latgales tiesu apgabala tiesnesi A.Zuti un Ģenerālprokuratūras virsprokuroru A.Mickeviču.

Juridiskā komisija plāno tuvākajā laikā turpināt diskusiju par minēto aktualitāti.