Šodien, 17.janvārī, Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde tika izskatīts jautājums - Labticīga ieguvēja mantisko interešu aizsardzība kriminālprocesā.

 Jau 13.Saeimā Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisija vairākkārtēji pievērsās šim jautājumam un tika diskutēts par iespējamiem risinājumiem. Tika pieņemts grozījums Kriminālprocesa likumā, kurš vērsts uz labticīga ieguvēja tiesību aizsardzību gadījumos, ja labticīga mantas iegūšana ir konstatēta attiecībā uz mantu, kura sākotnēji ir bezmantinieka manta. Tāpat tika pieņemts grozījums Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumos, kas nosaka, ka Saeimai tiek iesniegts likumprojekts par regulējumu publiskā reģistrā reģistrētas mantas labticīgā ieguvēja mantisko interešu aizsardzībai gadījumos, kad noziedzīgi iegūta manta tiek atdota īpašniekam vai likumīgajam valdītājam.

 Šodien apakškomisijā Tieslietu ministrija informēja par procesu un situāciju projekta izstrādē saistībā ar labticīga ieguvēja mantisko interešu aizsardzību.

 

Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisija vienojās ar Tieslietu ministriju, ka nepieciešams turpināt darbu pie regulējuma izveides, un pēc mēneša tā informēs apakškomisiju par progresu un virzību šā projekta izstrādē.