Šodien, 13. janvārī, komisijas priekšsēdētājs piedalīsies Tieslietu padomes sēdē, kurā Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas ziņojumu par lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas jeb “lietu svēršanas” modeļa ieviešanas gaitu Latvijas tiesās, kā arī Tiesu administrācijas izstrādāto rīcības plānu e-lietas darbības pilnveidei u.c. jautājumus.

Tieslietu padome atbilstoši Tiesu varas likuma 89.1 pantā noteiktajam ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā.

Pamatojoties uz Tiesu varas likuma 89.2 panta pirmās daļas 4.punktu, Juridiskās komisijas priekšsēdētājs ir Tieslietu padomes pastāvīgais loceklis.